Astronomie na Vysočině

Jihlavská astronomická společnost, z. s.

hlavní dalekohled Jihlavské astronomické společnosti

Jihlavská astronomická společnost pro své členy pořádá pravidelné všeobecně vzdělávací semináře, exkurze na astronomická pracoviště, poskytuje odbornou tematickou výpomoc a poradenskou službu při řešení problematiky oboru. Společnost vyvíjí i rozsáhlou vnější činnost, při níž připravuje mnoho programů pro nejširší veřejnost.

V rámci Společnosti funguje popularizační skupina, která se stará o programy Jihlavské astronomické společnosti pro veřejnost (pozorování, přednášky, mediální působnost apod.).

Více na http://www.jiast.cz.

Astronomický klub Pelhřimov, z. s.

Astronomický klub Pelhřimov

Astronomický klub Pelhřimov je skupina lidí zabývající se astronomií. Pořádáme pozorování Slunce a noční oblohy a to jak plánovaně několikrát do roka tak v případě zajímavých událostí. Pro zájemce můžeme také zařídit pozorování, přednášku nebo oboje jak pro malé skupinky tak letní tábory, či firemní akce.

Více na http://www.astroklub.cz.

Hvězdárna Třebíč

Hvězdárna Třebíč

Třebíčská hvězdárna je od září 2011 provozována naší organizací. Hvězdárnu najdete na jihozápadním okraji Třebíče ve čtvrti Horka – Domky. Příjezd je možný z města po ulici Ruská, nebo po ulici Švabinského. Pozemek se nachází na společném konci těchto ulic u lesa a zahrádek.

Stará pozorovatelna byla postavena v roce 1957 zakládajícími členy místního astronomického kroužku. Po vykradení a zničení hlavního dalekohledu v roce 1959 byla 20 roků opuštěná a chátrala. V letech 1979-1980 členové nového kroužku pozorovatelnu opravili a pořídili dalekohled od brněnské pobočky ČAS. Po roce 1989 byl tento dalekohled zapůjčen na hvězdárnu v Rokycanech, kde je dodnes. V pozorovatelně byl potom nějakou dobu umístěn dalekohled Newton 30 cm až do jejího uzavření v roce 1992. Dolní pozorovatelna byla postavena pro dalekohled Meniscas-cassegrain 150/2200 na konci roku 1985. Zde probíhají pozorování pro veřejnost. Celá pozorovatelna je nyní po rekonstrukci. Dalekohled je vybaven elektrickým pohonem. Od roku 2014 probíhají pozorování také v opravené horní pozorovatelně dalekohledem Newton 30 cm.

Více na http://www.ddmtrebic.cz/hvezdarna.html.

Hvězdárna ve Žďáru nad Sázavou

Astronomická pozorování oblohy, požádání výstav atd. Více na http://www.hvezdarna-zr.cz.

Astronomický tábor Jihlavské astronomické společnosti 

astronomický tábor Jihlavské astronomické společnostiAstronomický tábor Jihlavské astronomické společnosti je letní dětský tábor zaměřený na astronomii a příbuzné vědní oblasti. Tábora se mohou účastnit všichni, kteří se chtějí nejen pobavit, ale také se něco dozvědět. Kromě běžného táborového života je součástí tábora také návštěva hvězdárny, pozorování noční oblohy pomocí velkých astronomických dalekohledů a netradiční seznámení s astronomií, fyzikou a ostatními přírodními vědami. Více na http://www.astronomickytabor.cz.