Členství v Pobočce Vysočina ČAS

Pobočka Vysočina je jednou ze složek České astronomické společnosti. Členstvím v Pobočce Vysočina vzniká i členství v České astronomické společnosti.

Jak se stát členem

1) Seznamte se s pravidly České astronomické společnosti, zejména s povinnostmi členů a výhodami, které z členství vyplývají. Doporučujeme pročíst i stanovy České astronomické společnosti.

2) Vyplňte online přihlášku na adrese: http://prihlaska.astro.cz (jako složku, ve které chcete být kmenově evidováni nebo být pouze členem zvolte Pobočka Vysočina).

Online přihláška se automaticky pošle představitelům poboček či sekcí, kam se hlásíte, dále správci členské databáze České astronomické společnosti a také tajemníkovi České astronomické společnosti.

Případně můžete také vyplnit papírovou přihlášku (DOC nebo PDF), vytisknout a odeslat poštou nebo emailem na sekretariát České astronomické společnosti. Tajemník ČAS se vám ozve, potvrdí přijetí přihlášky a zašle ji na vědomí do sekce či pobočky, kterou jste si v přihlášce vybral/a jako kmenovou. Další postup je stejný jako v případě online přihlášky.

3) V dohledné době se na Vás obrátíme a domluvíme se na dalším postupu ohledně platby členských příspěvků a dalších detailech. V žádném případě však příspěvky neplaťte při odeslání přihlášky.

Pokud máte nějaké dotazy či nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Výše členských příspěvků

  • Základní příspěvky (pro výdělečné členy): 500 Kč příspěvek do České astronomické společnosti + 50 Kč do Pobočky Vysočina = 550 Kč
  • Snížené příspěvky (pro nevýdělečné členy): 400 Kč příspěvek do České astronomické společnosti + 0 Kč do Pobočky Vysočina = 400 Kč