O pobočce

Hlavním cílem Pobočky Vysočina je sjednocovat všechny jednotlivce či skupinky zájemců o astronomická dění v oblasti Kraje Vysočina. Pobočka formálně vznikla rozhodnutím Výkonného výboru České astronomické společnosti 11. ledna 2014. Pobočka Vysočina České astronomické společnosti vznikla z dřívější Pobočky Třebíč. Na programu pobočky se podílí Jihlavská astronomická společnostAstronomický klub Pelhřimov a Hvězdárna Třebíč.

Pobočka Vysočina České astronomické společnosti pro své členy pořádá pravidelná setkávání v různých městech Kraje Vysočina (Jihlava, Třebíč, Pelhřimov), pořádá veřejná pozorování oblohy, astronomické semináře atd.

Pokud je Vám program Pobočky Vysočina České astronomické společnosti blízký, rádi Vás mezi námi uvítáme. Můžete se přijít podívat na některou z námi pořádaných akcí, obrátit se na nás pro více informace, nebo se k nám rovnou přihlásit.

Logo Pobočky Vysočina ČAS: černobílé png | modré png | bílé png | černobílé svg | modré svg

Výbor Pobočky Vysočina ve funkčním období 2022 – 2026

  • Předseda: Ing. Miloš Podařil (podaril@astro.cz)
  • Místopředseda: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
  • Hospodářka: Ing. Petra Podařilová (podarilova@jiast.cz)
  • Členové výboru: Ing. Petr Janovský, Kristýna Jelečková

Plenární schůze PV ČAS

Výroční zprávy PV ČAS