2. Plenární schůze Pobočky Vysočina ČAS

V pátek 16. ledna 2015 proběhla v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava 2. Plenární schůze Pobočky Vysočina ČAS.

V rámci programu předseda pobočky Jakub Hraníček představil výroční zprávu PV ČAS za rok 2014 a hospodářka pobočky Petra Váňová přítomné členy seznámila s hospodařením pobočky v roce 2014.

V další části programu Rostislav Štork a Miloš Podařil přítomné seznámili s informacemi ohledně hledání meteoritů Žďár.

Následovala přednáška Jakuba Hraníčka o Astronomických úkazech v roce 2015 a přednáška Rostislava Štorka o Plutu a planetách Sluneční soustavy.