Výroční zpráva Pobočky Vysočina ČAS za rok 2016

Pobočka Vysočina (PV ČAS) je jednou z osmi poboček České astronomické společnosti (ČAS). ČAS je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS dbá o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amatérskými astronomy. ČAS je sdružena v Radě vědeckých společností a je kolektivním členem Evropské astronomické společnosti. Územní platnost PV ČAS je po celém Kraji Vysočina.

Hlavním cílem PV ČAS je sjednocovat všechny jednotlivce či skupinky zájemců o astronomická dění v oblasti Kraje Vysočina, na území okresů měst Jihlava, Žďár n. Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

Pozvánka na 4. Plenární schůzi Pobočky Vysočina České astronomické společnsoti

Výbor Pobočky Vysočina České astronomické společnosti zve členy pobočky na 4. plenární schůzi pobočky. Plenární schůze proběhne v pátek 20. ledna 2016 v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava (Masarykovo náměstí 55, Jihlava). Začátek v 18:00 hod (před plenární schůzí proběhne veřejná přednáška RNDr. Jakuba Hraníčka, Ph.D. (Astronomické úkazy v roce 2017).

Kmenoví členové Pobočky Vysočina České astronomické společnosti na plenární schůzi obdrží knihu Nebeské perly české a slovenské astrofotografie.

Program:

 1. Zpráva o činnosti za rok 2016
 2. Zpráva o hospodaření za rok 2016
 3. Plán činnosti na rok 2017
 4. 100. výročí České astronomické společnosti v roce 2017

Pozvánka na 3. Plenární schůzi PV ČAS

Vážení členové Pobočky Vysočina České astronomické společnosti,

dovolte mi, abych Vás pozval jménem výboru PV ČAS na plenární schůzi PV ČAS, která se bude konat v pátek 15. ledna 2016 od 17:00 hodin v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Plenární schůze se uskuteční v malovaném sále Muzea Vysočiny (Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava, http://muzeum.ji.cz/).

Předpokládaný program plenární schůze:

 • 17:00 Zahájení plenární schůze
 • 17:05 Přednáška Bolid Vysočina – rok poté a v souvislostech (přednáší Ing. Tomáš Holenda): Úspěšný první nález zbytku bolidu Vysočina (meteorit „Žďár“) se udál již před více jak rokem, 20. 12. 2014. Přednášející seznámí přítomné s dosud zjištěnými oficiálními skutečnostmi o bolidu, který rozzářil oblohu nad Vysočinou dne 9. 12. 2014. Jako přímý účastník úspěšné pátrací expedice amatérských astronomů z astroklubů v Jihlavě a v Pelhřimově přednášející vylíčí, jak takové hledání „jehly v kupce sena“ ve skutečnosti probíhá. Přednáška se bude také stručně věnovat základním poznatkům o podobných jevech (meteoroid, meteor, bolid, meteorit, meteorit s rodokmenem). Budou zmíněny i některé jiné pozoruhodné dopady meteoritů. Přítomní se dozvědí i o zajímavém a dosud neoficiálním nálezu z místa dopadu meteoritu „Žďár“ z května 2015. Přednáška bude provázena bohatým fotografickým a dokumentačním materiálem.
 • 17:50 Přednáška Astronomické úkazy v roce 2016 (přednáší Dr. Jakub Hraníček) Elongace Merkuru a jeho přechod před slunečním diskem 9. května 2016.18:00 Výroční zpráva PV ČAS za rok 2015 (přehled pořádaných akcí, hospodaření) Zhodnocení činnosti výboru PV ČAS (náměty, připomínky) Dotace RVS Plán aktivit PV ČAS na rok 2016, diskuze nad dalším směřování PV ČAS Informace z malého pracovního setkání vedení složek ČAS
 • 18:30 Závěr plenární schůze, diskuze

Za výbor PV ČAS

Jakub Hraníček, předseda

Výroční zpráva Pobočky Vysočina ČAS za rok 2015

Pobočka Vysočina (PV ČAS) je jednou z osmi poboček České astronomické společnosti (ČAS). Územní platnost PV ČAS je po celém Kraji Vysočina. Hlavním cílem PV ČAS je sjednocovat všechny jednotlivce či skupinky zájemců o astronomická dění v oblasti Kraje Vysočina, na území okresů měst Jihlava, Žďár n. Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

Výroční zpráva za rok 2014

Pobočka Vysočina (PV ČAS) je jednou z osmi poboček České astronomické společnosti (ČAS). ČAS je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS dbá o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amatérskými astronomy. ČAS je sdružena v Radě vědeckých společností a je kolektivním členem Evropské astronomické společnosti. Územní platnost PV ČAS je po celém Kraji Vysočina.

Hlavním cílem PV ČAS je sjednocovat všechny jednotlivce či skupinky zájemců o astronomická dění v oblasti Kraje Vysočina, na území okresů měst Jihlava, Žďár n. Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

Více na samostatné stránce …

2. Plenární schůze Pobočky Vysočina ČAS

V pátek 16. ledna 2015 proběhla v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava 2. Plenární schůze Pobočky Vysočina ČAS.

V rámci programu předseda pobočky Jakub Hraníček představil výroční zprávu PV ČAS za rok 2014 a hospodářka pobočky Petra Váňová přítomné členy seznámila s hospodařením pobočky v roce 2014.

V další části programu Rostislav Štork a Miloš Podařil přítomné seznámili s informacemi ohledně hledání meteoritů Žďár.

Následovala přednáška Jakuba Hraníčka o Astronomických úkazech v roce 2015 a přednáška Rostislava Štorka o Plutu a planetách Sluneční soustavy.

První Astronomický seminář v archivu …

V našem archivu můžete zavzpomínat na historicky první Astronomický seminář, který naše pobočka ČAS pořádala ve spolupráci s třebíčskou hvězdárnou a za podpory Astronomického klubu Pelhřimov a Jihlavské astronomické společnosti. V archivu si krom prohlídky fotografií můžete spustit i audiozáznam některých přednášek (postupně je doplňujeme). K dispozici je i záznam přednášky „Neslavné havárie slavných raket“, kterou vedl publicista Ing. Tomáš PřibylVíce v archivu…

Stanovení výše členských příspěvků

Výbor Pobočky Vysočina ČAS stanovil výši složkových příspěvků pro rok 2015 na hodnotu 10 % kmenových příspěvků v rámci České astronomické společnosti.

Výše členských příspěvků pro KMENOVÉ členy pobočky pro rok 2015:

 • standardní: 440 Kč
 • snížené: 330 Kč Kč (prezenční studium, mateřská a rodičovská dovolená, starobní a invalidní důchod atd.)

Výše členských příspěvků pro HOSTUJÍCÍ členy pobočky pro rok 2015:

 • standardní: 40 Kč
 • snížené: 30 Kč Kč (prezenční studium, mateřská a rodičovská dovolená, starobní a invalidní důchod atd.)

Členové pobočky dostali veškeré instrukce k platbě e-mailem.

V případě dotazů nebo nejasností se obracejte na hospodářku pobočky Bc. Petru Váňovou: vanova@jiast.cz.

Příspěvky na rok 2015 musejí být uhrazeny do 10. listopadu 2014.