Pozvánka na 4. Plenární schůzi Pobočky Vysočina České astronomické společnsoti

Leden 10th, 2017 | Posted by admin in Pobočka Vysočina ČAS

Výbor Pobočky Vysočina České astronomické společnosti zve členy pobočky na 4. plenární schůzi pobočky. Plenární schůze proběhne v pátek 20. ledna 2016 v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava (Masarykovo náměstí 55, Jihlava). Začátek v 18:00 hod (před plenární schůzí proběhne veřejná přednáška RNDr. Jakuba Hraníčka, Ph.D. (Astronomické úkazy v roce 2017).

Kmenoví členové Pobočky Vysočina České astronomické společnosti na plenární schůzi obdrží knihu Nebeské perly české a slovenské astrofotografie.

Program:

  1. Zpráva o činnosti za rok 2016
  2. Zpráva o hospodaření za rok 2016
  3. Plán činnosti na rok 2017
  4. 100. výročí České astronomické společnosti v roce 2017

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.