Stanovení výše členských příspěvků

Výbor Pobočky Vysočina ČAS stanovil výši složkových příspěvků pro rok 2015 na hodnotu 10 % kmenových příspěvků v rámci České astronomické společnosti.

Výše členských příspěvků pro KMENOVÉ členy pobočky pro rok 2015:

  • standardní: 440 Kč
  • snížené: 330 Kč Kč (prezenční studium, mateřská a rodičovská dovolená, starobní a invalidní důchod atd.)

Výše členských příspěvků pro HOSTUJÍCÍ členy pobočky pro rok 2015:

  • standardní: 40 Kč
  • snížené: 30 Kč Kč (prezenční studium, mateřská a rodičovská dovolená, starobní a invalidní důchod atd.)

Členové pobočky dostali veškeré instrukce k platbě e-mailem.

V případě dotazů nebo nejasností se obracejte na hospodářku pobočky Bc. Petru Váňovou: vanova@jiast.cz.

Příspěvky na rok 2015 musejí být uhrazeny do 10. listopadu 2014.