Střípky z dějin astronomie, 1. díl

Poslední předprázdninovou přednášku na 9. června 2016 připravil kolega Ing. Martin Kotěra z Astronomického klubu Pelhřimov. Tématem povídání tentokráte byly více či méně známé skutečnosti ze zákulisí významných astronomických objevů.

Jeden den na oběžné dráze (s Tomášem Přibylem v Jihlavě)

Tomáš Přibyl patří mezi ty přednášející, kteří vždy spolehlivě zaplní všechna místa v hledišti. Nejinak tomu bylo i na jeho přednášce „Jeden den na oběžné dráze“, kterou pořádala Pobočka Vysočina České astronomické společnosti ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava a Jihlavskou astronomickou společností. Přednáška proběhla ve čtvrtek 3. prosince 2015.

S laskavým svolením Tomáše Přibyla v našem archivu poskytujeme prezentaci z přednášky volně ke stažení.

 

Pátrání po chemických sloučeninách ve vesmíru s Dr. Jakubem Hrníčkem

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v Muzeu Vysočiny Jihlava proběhla přednáška chemika RNDr. Jakuba Hraníčka, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, předsedy Pobočky Vysočina České astronomické společnosti a Astronomického klubu Pelhřimov.

Přednáška proběhla v rámci společného přednáškového cyklu Pobočky Vysočina České astronomické společnosti, Jihlavské astronomické společnosti a Muzea Vysočiny Jihlava.

25. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě

9. a 10. října 2015 se v Havlíčkově Brodě konal již 25. Podzimní knižní veletrh. Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností vypomáhala se zajištěním provozu stánku České astronomické společnosti a Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran. Na veletrhu byla tradičně předána i prestižní cena Littera Astronomica, kterou z rukou předsedy ČAS Dr. Jana Vondráka a čestného předsedy ČAS Dr. Jiřího Grygara převzala Mgr. Jana Olivová za její dlouholetou činnost v oblasti orální literatury, popularizující vědu jako takovou, se zvláštním důrazem na astronomii a astrofyziku (viz tiskové prohlášení ČAS).

Přijďte se podívat na 25. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě

Pobočka Vysočina České astronomické společnosti ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Astronomickým klubem Pelhřimov připravuje již tradiční doprovodný program k 25. Podzimnímu knižnímu veletrhu v Havlíčkově Brodlě.

Veletrh probíhá v Kluturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě (ulice Žižkova) v pátek 9. října 2015 od 10:00 do 19:00 hod. a v sobotu 10. října 2015 od 9:00 do 17:00 hod. 

V celém průběhu knižního veletrhu bude možné navštívit společný stánek České astronomické společnosti a Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran. Před vstupem do veletržních prostor bude možné při příznivém počasí navštívit astronomicko-fyzikální stan, kde bude probíhat pozorování Slunce, budou k dispozici astronomické dalekohledy na ukázku nebo nejrůznější fyzikální pokusy.

V pátek 9. října 2015 bude v 17:00 předávána cena Littera Astronomica (v salonku č. 1). Následně bude probíhat laureátská přednáška.

Celý program veletrhu na http://hejkal.cz/trh/program.asp.

 

Zamračené zatmění Měsíce

28. 9. 2015: Pozorování zatmění Měsíce z Jihlavy počasí vůbec nepřálo. Ti nejvytrvalejší u nás spatřili zatměný Měsíc bohužel jen na několik okamžiků v závěrečné fázi celého jevu. Avšak i přes nebeskou nepřízeň pozorování mělo svou zvláštní atmosféru.

Zatmění Měsíce 28. 9. 2015, Jihlava

Fotogalerie na www.jiast.cz.