Výroční zpráva Pobočky Vysočina ČAS za rok 2015

Únor 23rd, 2015 | Posted by admin in Pobočka Vysočina ČAS

Pobočka Vysočina (PV ČAS) je jednou z osmi poboček České astronomické společnosti (ČAS). Územní platnost PV ČAS je po celém Kraji Vysočina. Hlavním cílem PV ČAS je sjednocovat všechny jednotlivce či skupinky zájemců o astronomická dění v oblasti Kraje Vysočina, na území okresů měst Jihlava, Žďár n. Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.