1. Astronomický seminář, Třebíč, 2014

První Astronomický seminář PV ČAS proběhl v rámci Astronomického dne s PV ČAS, který se konal v sobotu 8. listopadu 2014 | Areál Hvězdárny Třebíč (Švabinského 5, Třebíč)

Archiv semináře

 • Michael Kročil (Hvězdárna Třebíč): Detekce exoplanet amatérskými prostředky
  Abstrakt: V přednášce se seznámíme s historií pohledu na možnost existence jiných světů, ukážeme si několik milníků ze druhé poloviny 20. století, probereme čtyři teoretické metody detekce exoplanet ( astrometrie, spektroskopický rozbor, přímé zobrazení, tranzitní fotometrie). Zaměříme se na možnosti tranzitní fotometrie v polních podmínkách a probereme si některá uskutečněná pozorování (Martin Mašek – Liberec, dalekohled Fram, Hvězdárna Třebíč) prezentace v pdf
 • Roman Šula (PV ČAS)Od Tychona Braheho k Einsteinovi
  Abstrakt: V úvodu je představen vývoj názorů na sluneční soustavu a vesmír od řeckých empiriků po Mikoláše Koperníka. Na základě přesných Braheho pozorování Kepler vysvětlil, jak se planety kolem Slunce pohybují a následně Newton vysvětlil, proč se tak pohybují. Galilei na základě prvních pozorování ozbrojeným zrakem odvodil, že menší tělesa obíhají kolem větších. Foucaultovo kyvadlo prokázalo rotaci Země kolem své osy a tím i zdánlivý pohyb Slunce a hvězd po obloze. Michelsonův pokus prokázal nezávislost rychlosti světla na pohybu pozorovatele. Einsteinova teorie relativity upřesnila pohybové a gravitační zákony v oblasti vysokých rychlostí a silných gravitačních polí.
 • Bc. Mirek Dočekal (Hvězdárna a planetárium Brno, p.o., Pobočka Vysočina ČAS, Jihlavská astronomická společnost): Astrofotografie: Jak na to?
  Abstrakt: Úvod do problematiky astrofotografie a nastínění možností využití digitálních fotoaparátů pro konkrétní aplikace fotografování oblohy. Praktické ukázky. prezentace v pdfaudiozáznam v mp3 (75,5MB)
 • Ing. Tomáš Přibyl (www.kosmonaut.cz): Neslavné havárie slavných raket
  Abstrakt:  Cesta kosmonautiky je lemována stovkami selhání nosných raket, družic či meziplanetárních sond. Některé havárie vešly do dějin, jiné jsou prakticky neznámé a polozapomenuté. Připomeneme si ty nejzajímavější nebo nejkurióznější z nich.  | prezentace v pdfaudiozáznam v mp3 (114MB)

 

Mediální ohlasy:

 

Foto: Rostislav Štork, Miloš Podařil a Michael Kročil

 

Astronomický den 2014

 

 

Seminář připravila Pobočka Vysočina České astronomické společnosti ve spolupráci s Hvězdárnou Třebíč a za podpory Jihlavské astronomické společnosti a Astronomického klubu Pelhřimov o.s.