Pobočka Vysočina si zvolila nový výbor

Dne 14. února 2014 si na první Ustavující plenární schůzi členové Pobočky Vysočina zvolili řádný výbor pro funkční období 2014 až 2018. Plenární schůze se účastnilo 17 z 26 členů.

Předsedou pobočky byl 17 platnými hlasy zvolen RNDr. Jakub Hraníček Ph.D., předseda Astronomického klubu Pelhřimov. Členy výboru pak byli zvoleni (v pořadí obdržených hlasů): Miloš Podařil, předseda Jihlavské astronomické společnosti a člen Výkonného výboru ČAS (17 hlasů), RNDr. Rostislav Štork, Ph. D., místopředseda bývalé Pobočky Třebíč ČAS (17 hlasů), Ing. Martin Kotěra, člen výboru Astronomického klubu (17 hlasů), Bc. Petra Váňová, členka výboru Jihlavské astronomické společnosti (16 hlasů), Bc. Mirek Dočekal, místopředseda Jihlavské astronomické společnosti (15 hlasů) a Roman Šula, předseda bývalé Pobočky Třebíč (12 hlasů).

Více informací o plenární schůzi:

 

foto: Rostislav Štork

Pozvánka na Ustavující plenární schůzi Pobočky Vysočina

Přípravný výbor Pobočky Vysočina všechny členy pobočky zve na Ustavující plenární schůzi pobočky, která krom jiného zvolí výbor pobočky pro funkční období 2014 až 2018.

Navržený program schůze

 1.  Prezence účastníků
 2. Úvodní slovo předsedy České astronomické společnosti Ing. Jana Vondráka, DrSc.
 3. Ohlédnutí za Pobočkou Třebíč, informace o Astronomickém klubu Pelhřimov a o Jihlavské astronomické společnosti
 4. Volba moderátora, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a volba členů volební komise
 5. Schválení programu ustavující plenární schůze PV ČAS
 6. Zpráva přípravného výboru PV ČAS
 7. Přehled základních úkolů pro výbor pobočky (pravidla ČAS atd.)
 8. Představení jednotlivých kandidátů na funkci předsedy pobočky a funkce členů výboru pobočky
 9. Ukončení podávání kandidatur
 10. Stanovení počtu členů výboru pobočky
 11. Stanovení formy voleb
 12. Volby předsedy a členů výboru pobočky
 13. Diskuse o směřování pobočky
 14. Usnesení ustavující plenární schůze
 15. Ukončení ustavující plenární schůze

Ustavující plenární schůze se uskuteční 14. února 2014 v Jihlavě. Členové pobočky dostanou podrobné instrukce na mai. Případné dotazy směřujte na mail vysocina@astro.cz.

Miloš Podařil, Jakub Hraníček, Rostislav Štork