Členství v Pobočce Vysočina ČAS

Pobočka Vysočina je jednou ze složek České astronomické společnosti. Členstvím v Pobočce Vysočina vzniká i členství v České astronomické společnosti.

Jak se stát členem

1) Seznamte se s pravidly České astronomické společnosti, zejména s povinnostmi členů a výhodami, které z členství vyplývají. Doporučujeme pročíst i stanovy České astronomické společnosti.

2) Stáhněte si přihlášku ve formátu doc nebo pdf. Přihlášku vyplňte a zašlete ji do sekretariátu České astronomické společnosti (přihlášku stačí zaslat jako pouze sken elektronickou cestou na email cas@astro.cz – při elektronické komunikaci se celý proces zásadně urychlí).

V rámci České astronomické společnosti si musíte zvolit jednu tzv. kmenovou složku (přes tu budete platit členské příspěvky) a můžete si zvolit libovolný počet složek, ve kterých chcete hostovat. Své rozhodnutí zapíšete do formuláře přihlášky. Seznam všech složek (tj. regionálních poboček a tématických sekcí) České astronomické společnosti naleznete zde: tématické sekce a regionální pobočky. Pokud chcete být registrováni v Pobočce Vysočina, musíte tuto informaci uvést na přihlášku.

Po odeslání přihlášky Vás bude kontaktovat sekretariát  České astronomické společnosti, který Vám potvrdí přijetí přihlášky a zároveň dojde k uvědomění sekce či pobočky, kterou jste v přihlášce zvolili jako kmenovou.

3) V dohledné době se na Vás obrátíme a domluvíme se na dalším postupu ohledně platby členských příspěvků a dalších detailech. V žádném případě však příspěvky neplaťte při odeslání přihlášky.

Pokud máte nějaké dotazy či nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Výše členských příspěvků (na rok 2017)

  • Základní příspěvky (pro výdělečné členy): 500 Kč příspěvek do České astronomické společnosti + 50 Kč do Pobočky Vysočina = 550 Kč
  • Snížené příspěvky (pro nevýdělečné členy: studenti, mateřská dovolená, důchodci atd.): 400 Kč příspěvek do České astronomické společnosti + 0 Kč do Pobočky Vysočina = 400 Kč

 

Rekapitulace dokumentů a odkazů