Historie výborů Pobočky Vysočina ČAS

Výbor Pobočky Vysočina ve funkčním období 2018 – 2022

  • Předseda: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
  • Místopředseda: Ing. Miloš Podařil
  • Hospodářka: Ing. Petra Podařilová
  • Členové výboru: Ing. Petr Janovský, Ing. Martin Kotěra, RNDr. Rostislav Štork, Ph.D.

Výbor Pobočky Vysočina ve funkčním období 2014 – 2018

  • Předseda: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
  • Místopředseda: Bc. Miloš Podařil
  • Hospodářka: Ing. Petra Podařilová
  • Členové výboru: Bc. Mirek Dočekal, Ing. Martin Kotěra, RNDr. Rostislav Štork, Ph.D., Roman Šula

Zápisy z jednání výboru