Historie výborů Pobočky Vysočina ČAS

Výbor Pobočky Vysočina ve funkčním období 2018 – 2022

Výbor Pobočky Vysočina ve funkčním období 2014 – 2018

  • Předseda: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (hranicek.jakub@email.cz)
  • Místopředseda: Bc. Miloš Podařil (podaril@jiast.cz)
  • Hospodářka: Ing. Petra Podařilová (podarilova@jiast.cz)
  • Členové výboru: Bc. Mirek Dočekal, Ing. Martin Kotěra, RNDr. Rostislav Štork, Ph.D., Roman Šula

Zápisy z jednání výboru