Pobočka Třebíč ČAS, 2013 – 2014

Před vznikem Pobočky Vysočina ČAS na území Kraje Vysočina fungovala Pobočka Třebíč ČAS (Pobočka Třebíč ČAS zanikla dne 11. ledna 2014).

Výbor Pobočky Třebíč České astronomické společnosti ve funkčním období 2013 – 2014

  • Předseda: Roman Šula
  • Místopředseda: RNDr. Rostislav Štork, Ph.D.
  • Hospodářka: Mgr. Jindřiška Špačková

Zápisy z jednání výboru

Zpět na stránku „Výbor Pobočky Vysočina ČAS“