27. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě

Česká astronomická společnost se 26. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě (2016) účastnila ve spolupráci s Nakladatelstvím a vydavatelstvím Aldebaran a Pobočkou Vysočina České astronomické společnost. V rámci veletrhu byla předána cena Littera Astronomica za rok 2016 manželům Aleně a Pterovi Hadravovým.

Na přípravě doprovodného programu se podílela Pobočka Vysočina ČAS a Jihlavská aastronomická společnost.

25. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě

9. a 10. října 2015 se v Havlíčkově Brodě konal již 25. Podzimní knižní veletrh. Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností vypomáhala se zajištěním provozu stánku České astronomické společnosti a Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran. Na veletrhu byla tradičně předána i prestižní cena Littera Astronomica, kterou z rukou předsedy ČAS Dr. Jana Vondráka a čestného předsedy ČAS Dr. Jiřího Grygara převzala Mgr. Jana Olivová za její dlouholetou činnost v oblasti orální literatury, popularizující vědu jako takovou, se zvláštním důrazem na astronomii a astrofyziku (viz tiskové prohlášení ČAS).

Přijďte se podívat na 25. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě

Pobočka Vysočina České astronomické společnosti ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Astronomickým klubem Pelhřimov připravuje již tradiční doprovodný program k 25. Podzimnímu knižnímu veletrhu v Havlíčkově Brodlě.

Veletrh probíhá v Kluturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě (ulice Žižkova) v pátek 9. října 2015 od 10:00 do 19:00 hod. a v sobotu 10. října 2015 od 9:00 do 17:00 hod. 

V celém průběhu knižního veletrhu bude možné navštívit společný stánek České astronomické společnosti a Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran. Před vstupem do veletržních prostor bude možné při příznivém počasí navštívit astronomicko-fyzikální stan, kde bude probíhat pozorování Slunce, budou k dispozici astronomické dalekohledy na ukázku nebo nejrůznější fyzikální pokusy.

V pátek 9. října 2015 bude v 17:00 předávána cena Littera Astronomica (v salonku č. 1). Následně bude probíhat laureátská přednáška.

Celý program veletrhu na http://hejkal.cz/trh/program.asp.

 

Pobočka Vysočina ČAS na Podzimním knižním veletrhu

24. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě (17. a 18. října 2014) se nesl ve znamení špatného počasí. Celý pátek propršel a v sobotu se Slunce ukázalo až odpoledne. I přesto se letošní veletrh, jehož doprovodný program připravila Pobočka Vysočina České astronomické společnosti ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností, vydařil.

V průběhu 24. Podzimního knižního veletrhu jste mohli navštívit společný stánek České astronomické společnosti a Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran, venkovní astronomicko-fyzikální stan Pobočky Vysočina ČAS a Jihlavské astronomické společnosti, nebo jste mohli být účastni slavnostnímu předávání ceny Littera Astronomica.