Pozvánka na 3. Plenární schůzi PV ČAS

Vážení členové Pobočky Vysočina České astronomické společnosti,

dovolte mi, abych Vás pozval jménem výboru PV ČAS na plenární schůzi PV ČAS, která se bude konat v pátek 15. ledna 2016 od 17:00 hodin v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Plenární schůze se uskuteční v malovaném sále Muzea Vysočiny (Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava, http://muzeum.ji.cz/).

Předpokládaný program plenární schůze:

  • 17:00 Zahájení plenární schůze
  • 17:05 Přednáška Bolid Vysočina – rok poté a v souvislostech (přednáší Ing. Tomáš Holenda): Úspěšný první nález zbytku bolidu Vysočina (meteorit „Žďár“) se udál již před více jak rokem, 20. 12. 2014. Přednášející seznámí přítomné s dosud zjištěnými oficiálními skutečnostmi o bolidu, který rozzářil oblohu nad Vysočinou dne 9. 12. 2014. Jako přímý účastník úspěšné pátrací expedice amatérských astronomů z astroklubů v Jihlavě a v Pelhřimově přednášející vylíčí, jak takové hledání „jehly v kupce sena“ ve skutečnosti probíhá. Přednáška se bude také stručně věnovat základním poznatkům o podobných jevech (meteoroid, meteor, bolid, meteorit, meteorit s rodokmenem). Budou zmíněny i některé jiné pozoruhodné dopady meteoritů. Přítomní se dozvědí i o zajímavém a dosud neoficiálním nálezu z místa dopadu meteoritu „Žďár“ z května 2015. Přednáška bude provázena bohatým fotografickým a dokumentačním materiálem.
  • 17:50 Přednáška Astronomické úkazy v roce 2016 (přednáší Dr. Jakub Hraníček) Elongace Merkuru a jeho přechod před slunečním diskem 9. května 2016.18:00 Výroční zpráva PV ČAS za rok 2015 (přehled pořádaných akcí, hospodaření) Zhodnocení činnosti výboru PV ČAS (náměty, připomínky) Dotace RVS Plán aktivit PV ČAS na rok 2016, diskuze nad dalším směřování PV ČAS Informace z malého pracovního setkání vedení složek ČAS
  • 18:30 Závěr plenární schůze, diskuze

Za výbor PV ČAS

Jakub Hraníček, předseda

Výroční zpráva za rok 2014

Pobočka Vysočina (PV ČAS) je jednou z osmi poboček České astronomické společnosti (ČAS). ČAS je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS dbá o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amatérskými astronomy. ČAS je sdružena v Radě vědeckých společností a je kolektivním členem Evropské astronomické společnosti. Územní platnost PV ČAS je po celém Kraji Vysočina.

Hlavním cílem PV ČAS je sjednocovat všechny jednotlivce či skupinky zájemců o astronomická dění v oblasti Kraje Vysočina, na území okresů měst Jihlava, Žďár n. Sázavou, Třebíč, Havlíčkův Brod a Pelhřimov.

Více na samostatné stránce …