Střípky z dějin astronomie III s Martinem Kotěrou

9. března v jihlavském muzeu kolega Martin Kotěra pronesl třetí a závěrečný díl přednáškového seriálu „Střípky z dějin astronomie“.

Poslední díl seriálu Střípky z dějin astronomie se věnoval období od vynálezu dalekohledu až do konce 19. století. Krom toho se přednáška zaměřila i na významné ženy v astronomii.

Přednášku pořádala Pobočka Vysočina České astronomické společnosti, Jihlavská astronomická společnost a Muzeum Vysočiny Jihlava.

Fotogalerie na http://www.jiast.cz/clanky/stripky-z-dejin-astronomie-iii-s-martinem-koterou.