V Brtnici na Vysočině proběhl čtrnáctý ročník Astronomického tábora

Na Vysočinu padá večerní soumrak. Asi dva kilometry za Brtnicí na Jihlavsku, na kopci na louce u lesa skupina táborových vedoucích vykládá z postaršího Transitu astronomické dalekohledy. Zpovzdálí se ozývá hlahol. Pod kopcem se záhy objevuje šedesátka dětí, které míří nahoru na kopec k dalekohledům. Během krátké chvíle se děti rozdělují do skupinek, s vedoucími připravují jednotlivé dalekohledy a začínají zkoušet pozorovat první objekty večerní oblohy. Tak vypadá začátek večera na letním Astronomickém táboře Jihlavské astronomické společnosti.

První ročník Astronomického tábora Jihlavské astronomické společnosti se víceméně pokusně uskutečnil v roce 2004. Tehdy tábor probíhal v rámci instruktorského tábora jihlavského domu dětí a mládeže. Astronomický program členové Jihlavské astronomické společnosti připravovali jen pro jeden oddíl čítající patnáct dětí.

Za čtrnáct let existence tábora se však mnohé změnilo. Jihlavská astronomická společnost se v pořádání tábora například zcela osamostatnila. Důležitější však je, že zájem o tábor rok od roku roste. V aktuálním ročníku se například povedlo kapacitu tábořiště (60 míst) obsadit za pouhých 70 minut po spuštění registrací.

Astronomický tábor 2017 podpořila Pobočka Vysočina České astronomické společnosti.

Více na http://www.jiast.cz/clanky/v-brtnici-na-vysocine-probehl-ctrnacty-rocnik-astronomickeho-tabora.