Přednáška Bolid Vysočina

Astronomický klub Pelhřimov, o.s.Městská knihovna Pelhřimov a Pobočka Vysočina ČAS vás zvou v úterý 9. června 2015 od 18.00 hodin do hudebního oddělení knihovny na přednášku Bolid Vysočina s přednášejícím Ing. Tomášem Holendou. Dozvíte se o základním rozdělení meteoritů se speciálním zaměřením na meteority s rodokmenem (tzn. víme, odkud těleso z vesmíru přiletělo a podařilo se po dopadu nalézt alespoň jednu jeho část). Budete svědky stručného porovnání některých dříve nalezených meteoritů.

Hlavní část přednášky bude zaměřena na vylíčení toho, jak v prožitku „na vlastní kůži“ probíhá hledání meteoritu ve vytipované oblasti, které lze přirovnat k příslovečnému hledání jehly v kupce sena. Přednášející byl nejen přímým účastníkem úspěšné pátrací expedice, kterou k bolidu Vysočina pomáhal organizovat Astronomický klub Pelhřimov, ale i několika pátracích expedic dalších.

Bolid Vysočina

Nanotechnologie v Třebíči

Pobočka Vysočina České astronomické společnosti ve spolupráci s Hvězdárnou Třebíč pořádá přednášku Nanotechnologie v praxi i běžném životě.

Přednáška proběhne ve čtvrtek 11. června 2015 od 18:00 hodin v přednáškovém sále třebíčské hvězdárny (Švabinského 5, Třebíč).

Přednáší Ing. Petr Dvořák (Ústav Fyzikálního inženýrství a nanotechnologie FSI VÚT v Brně, Středoevropský technologický institut CEITEC, člen Pobočky Vysočina ČAS a Jihlavské astronomické společnosti).

Nanotechnologie v praxi i běžném životě
Nanotechnologie v praxi i běžném životě

S nanotechnologiemi se setkáváme každý de, i když si to mnohdy vlastně ani neuvědomujeme. V přednášce se pokusíme shrnout, čím se nanotechnologie zabývají a jaké speciální metody k tomu používají. Představíme některé zajímavé aplikace, se kterými se můžeme v našem životě potkat. Zjistíme, že vědní obor si velmi rád zahrává se samotnými základními kameny hmoty – atomem.

Vstup je volný.

Muzejní a galerijní noc 2015

Pobočka Vysočina ČAS a Jihlavská astronomická společnost se zapojují do jihlavské Muzejní a galerijní noci 2015.

Muzení a galerijní noc 2015Tisková zpráva Muzea Vysočiny Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava společně s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě připravují na pátek 15. května Muzejní a galerijní noc 2015.

V expoziční budově jihlavského muzea budeme začínat v 17:00 komentovanou prohlídkou právě probíhající výstavy Sopky v geologické historii Moravy a Slezska. Kurátor výstavy RNDr. Karel Malý, Ph.D. představí nejen sopečnou činnost jako geologický fenomén, ale také seznámí posluchače se sopečnou činnost na našem území.

Prostor mezi 18. a 19. hodinou je určen dětem – Umělecká agentura Kašpaři ve svém „Žonglotoči“ naučí děti jak zacházet se speciální žongléřským náčiním – s míčky, poi, tyčemi, kuželkami a hula hoop.

Mezi 18. a 19. hodinou budou mít návštěvníci možnost nahlédnout přímo s kurátory do nových archeologických, historických a přírodovědných expozic.

I když se virtuálně přeneseme mimo naši planetu, neopustíme téma sopek a sopečných aktivit ani při přednášce Sopky a Mars aneb Jak sopečná činnost měnila tvář rudé planety. Přednášející Mgr. Petr Brož z Geofyzikálního ústavu AV ČR seznámí posluchače se sopečnou historií Marsu, tělesa, které je po Zemi nejlépe prozkoumaným světem.

Od 20:00 zazní jazzové standardy, slavné swingové evergreeny, moderní skladby současných jazzových osobností a také melodie z Balkánu v úpravě pro dvě kytary v podání Predraga Duronjiče a Vojtěcha Emmera.

Malovaný sál na budově 55 bude patřit od 18:00 studentům Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava Helenín. Návštěvníkům předvedou stínové divadlo a němý film, které jsou součástí projektu Muzeum na dlažbě. Tyto aktivity budou i pozvánkou na letošní Muzeum na dlažbě, na další zářijové netradiční listování starými kronikami.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě přispívá k Muzejní a galerijní noci neméně zajímavým programem.

Lákavou nabídkou bude jistě i podvečerní či večerní návštěva vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba Většího, Domu Gustava Mahlera s výstavou Počátky konců, která mapuje světové války v historických dokumentech, a v případě příznivého počasí i pozorování noční oblohy velkými dalekohledy z brány Matky Boží, které zajišťuje Česká astronomická společnost pobočka Vysočina.

Muzejní a galerijní noc již tradičně v horní části Masarykova náměstí zakončí svou ohňovou show kombinující oheň, světlo, tanec, akrobacii a pyrotechnické efekty umělecká skupina Fajro.

A na závěr ještě upozornění – vstup do všech výše zmiňovaných objektů je zdarma!

Dana Oberreiterová
Muzeum Vysočiny Jihlava

Bolidy a pády meteoritů aneb Meteority s rodokmenem

Pobočka Vysočina České astronomické společnosti, Jihlavská astronomická společnost, z. s. a Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. zvou na přednášku Bolidy a pády meteoritů aneb Meteority s rodokmenem. Přednáší astronom RNDr. Pavel Spurný, CSc., vedoucí Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v. v. i.

Přednáška proběhne 26. března 2015 od 17:00 hod v malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava (Masarykovo náměstí 55, Jihlava). Více informací…

Bolidy a pády meteoritů

Částečné zatmění Slunce 20. března 2015

V pátek 20. března 2015 nastane jeden z vůbec nejefektnějších astronomických jevů vůbec, totiž zatmění Slunce. Zatmění bude z oblastí Severního moře, resp. Faerských ostrovů nebo třeba Špicberk pozorovatelné jako úplné zatmění. V České republice budeme moci zatmění sledovat pouze v jeho částečné fázi (při maximu bude sluneční disk zastíněný z více než 70 %).

Maximální fáze zatmění; 20. 3. 2015; zdroj: Stellarium.
Maximální fáze zatmění; 20. 3. 2015; zdroj: Stellarium.

Nadcházející zatmění bude co do rozsahu při pozorování z České republiky nejvýraznějším zatměním mezi lety 2011 a 2026. Minulé částečné zatmění nastalo 4. ledna roku 2011. Další zatmění pak budeme moci pozorovat až 10. června 2021 (při maximu bude při pozorování z České republiky zastíněno pouhých necelých 17 %). Dále budou následovat dvě menší částečná zatmění 25. října 2022 (zastínění 42 %) a 29. března 2025 (19 %). Další srovnatelně rozsáhlé zatmění nastane až 12. srpna 2028 (více než 88 %), ovšem maximum zatmění nastane krátce před západem Slunce.

Částečné zatmění 20. března 2015 při pozorování z Kraje Vysočina začne v 9 hodin a 38 minut. Maximální fáze zatmění nastane v 10hodin a 47minut. Při maximu zatmění bude Slunce na obloze připomínat úzký srpek ve tvaru mírně nakloněné lodičky. Celý jev skončí v 11hodin a 58 minut.

Při pozorování zatmění Slunce je třeba dbát na bezpečnost, neboť při neopatrnosti hrozí poškození zraku. Pro pozorování pouhým okem lze doporučit použít svářečské filtry nebo brýle vybavené speciálními slunečními filtry (jsou k dostání na větších hvězdárnách). Plamenem začerněná skla nebo sluneční brýle či kompaktní disky jsou nedostatečné. Pro pozorování pomocí dalekohledů je třeba vždy využít profesionálních slunečních filtrů, které se vždy umisťují před objektiv dalekohledu. Alternativou může být projekce slunečního disku na papír pomocí čočkového dalekohledu. Je však třeba dbát na bezpečnost, neboť při neopatrné manipulaci může hrozit vznik požáru.

Pro pozorování Slunce lze využít nabídky některé z blízkých hvězdáren či pozorovatelen. Souhrnný přehled pozorovatelen otevřených pro veřejnost je k dispozici na webu České astronomické společnosti:

Souhrnný přehled o možnosti pozorování zatmění Slunce v Kraji Vysočina

Jihlava

Pozorování částečného zatmění Slunce proběhne na horní části Masarykova náměstí v Jihlavě. Astronomické dalekohledy budou umístěny před budovou Muzea Vysočiny Jihlava. Pozorování organizuje Pobočka Vysočina České astronomické společnosti, Jihlavská astronomická společnost a Muzeum Vysočiny Jihlava. Dalekohledy budou k dispozici o cca 9:00 do 12:00 hodin.

Pozvánka na zatmění Slunce v Jihlavě
Pozvánka na zatmění Slunce v Jihlavě

Pelhřimov

V Pelhřimově bude pozorování organizováno na svou stanovištích. Pozorování se uskuteční za jasné oblohy od 9:30 do 11:30 hodin na Masarykově náměstí v Pelhřimově (stanoviště především pro veřejnost). K dispozici bude několik bezpečných způsobů, jak toto zatmění pozorovat. Jedná se o největší sluneční zatmění. Druhé stanoviště bude v prostorách Gymnázia Pelhřimov (stanoviště především pro studenty gymnázia). Pozorování organizuje Pobočka Vysočina České astronomické společnosti, Astronomický klub Pelhřimov a Gymnázium Pelhřimov.

Třebíč

V Třebíči pozorování zatmění Slunce nabídne Hvězdárna Třebíč, Švabinského 5 (https://www.facebook.com/HvezdarnaTrebic). Pozorování bude probíhat od 9:45 do 11:45 hodin.

Stříbrné Hory

stribrne_horyStanoviště vybavené astronomickým dalekohledem bude k dispozici i ve Stříbrných Horách u Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. Stanoviště je před místní prodejnou smíšeného zboží na návsi. Pozorování bude probíhat od 9:30 do 12:00 hodin. Pozorování organizuje Pobočka Vysočina České astronomické společnosti a Jihlavská astronomická společnost.

Více informací o celém jevu je k dispozici na webu České astronomické společnosti http://www.astro.cz.

 

Případné dotazy směřujte na email vysocina@astro.cz.

První Astronomický seminář v archivu …

V našem archivu můžete zavzpomínat na historicky první Astronomický seminář, který naše pobočka ČAS pořádala ve spolupráci s třebíčskou hvězdárnou a za podpory Astronomického klubu Pelhřimov a Jihlavské astronomické společnosti. V archivu si krom prohlídky fotografií můžete spustit i audiozáznam některých přednášek (postupně je doplňujeme). K dispozici je i záznam přednášky „Neslavné havárie slavných raket“, kterou vedl publicista Ing. Tomáš PřibylVíce v archivu…

Pobočka Vysočina ČAS na Podzimním knižním veletrhu

24. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě (17. a 18. října 2014) se nesl ve znamení špatného počasí. Celý pátek propršel a v sobotu se Slunce ukázalo až odpoledne. I přesto se letošní veletrh, jehož doprovodný program připravila Pobočka Vysočina České astronomické společnosti ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností, vydařil.

V průběhu 24. Podzimního knižního veletrhu jste mohli navštívit společný stánek České astronomické společnosti a Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran, venkovní astronomicko-fyzikální stan Pobočky Vysočina ČAS a Jihlavské astronomické společnosti, nebo jste mohli být účastni slavnostnímu předávání ceny Littera Astronomica.