Nanotechnologie v Třebíči

Pobočka Vysočina České astronomické společnosti ve spolupráci s Hvězdárnou Třebíč pořádá přednášku Nanotechnologie v praxi i běžném životě.

Přednáška proběhne ve čtvrtek 11. června 2015 od 18:00 hodin v přednáškovém sále třebíčské hvězdárny (Švabinského 5, Třebíč).

Přednáší Ing. Petr Dvořák (Ústav Fyzikálního inženýrství a nanotechnologie FSI VÚT v Brně, Středoevropský technologický institut CEITEC, člen Pobočky Vysočina ČAS a Jihlavské astronomické společnosti).

Nanotechnologie v praxi i běžném životě
Nanotechnologie v praxi i běžném životě

S nanotechnologiemi se setkáváme každý de, i když si to mnohdy vlastně ani neuvědomujeme. V přednášce se pokusíme shrnout, čím se nanotechnologie zabývají a jaké speciální metody k tomu používají. Představíme některé zajímavé aplikace, se kterými se můžeme v našem životě potkat. Zjistíme, že vědní obor si velmi rád zahrává se samotnými základními kameny hmoty – atomem.

Vstup je volný.