Noc vědců 2015 na Vysočině

Pelhřimov

Astronomický program se odehrával nejprve odpoledne (14:00-17:30) na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Zde byly instalovány dva dalekohledy, jeden na pozorování Slunce, druhý na pozorování pozemních objektů. Pozorování se povedlo a celé odpoledne bylo možné pozorovat Slunce na skoro jasné obloze. Následoval večerní program.

Jihlava

I přes nepřízeň počasí se jihlavská Noc vědců 2015 vyvedla. Před budobou Muzea Vysočiny Jihlavy byl v pátek 25. září 2015 celé odpoledne k dispozici astronomicko-fyzikální stan, ve kterém si návštěvníci mohli prohlédnout astronomické dalekohledy (tu a tam skrz protrahné mraky se podívat i na Slunce) a také si vyzkoušet některé fyzikální pokusy. Ve stánku Europe Direct Jihlava pak byly přirpaveny kvízy o ceny. V malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava vznikla malá fyzikální laboratož, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet celou řadu zajímavých pokusů především z oblastzi optiky. Hlavím bodem programu pak byla přednáška Mgr. Pavla Gabzdyla z brněnské hvězdárny: Vše, co jsme věděli o Měsíci, je jinak.

Program vznikl za podpory Muzea Vysočiny Jihlava a Pobočky Vysočina České astronomické spoelčnosti.