Nanotechnologie v Třebíči

Pobočka Vysočina České astronomické společnosti ve spolupráci s Hvězdárnou Třebíč pořádá přednášku Nanotechnologie v praxi i běžném životě.

Přednáška proběhne ve čtvrtek 11. června 2015 od 18:00 hodin v přednáškovém sále třebíčské hvězdárny (Švabinského 5, Třebíč).

Přednáší Ing. Petr Dvořák (Ústav Fyzikálního inženýrství a nanotechnologie FSI VÚT v Brně, Středoevropský technologický institut CEITEC, člen Pobočky Vysočina ČAS a Jihlavské astronomické společnosti).

Nanotechnologie v praxi i běžném životě
Nanotechnologie v praxi i běžném životě

S nanotechnologiemi se setkáváme každý de, i když si to mnohdy vlastně ani neuvědomujeme. V přednášce se pokusíme shrnout, čím se nanotechnologie zabývají a jaké speciální metody k tomu používají. Představíme některé zajímavé aplikace, se kterými se můžeme v našem životě potkat. Zjistíme, že vědní obor si velmi rád zahrává se samotnými základními kameny hmoty – atomem.

Vstup je volný.

Fotogalerie z přednášky Dr. Pavla Spurného: Bolidy a pády meteoritů aneb Meteority s rodokmenem

Pobočka Vysočina ČAS ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava a Jihlavskou astronomickou společností dne 26. března 2015 uspořádala unikátní přednášku Dr. Pavla Spurného z Astronomického ústavu AV ČR nazvanou Bolidy a pády meteoritů aneb Meteority s rodokmenem. Přednáška proběhla v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava.

Nesmírně poutavé až napínavé vyprávění Dr. Spurný zakončil ukázkou i několika vzácných meteoritů.

Bolidy a pády meteoritů aneb Meteority s rodokmenem

Pobočka Vysočina České astronomické společnosti, Jihlavská astronomická společnost, z. s. a Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. zvou na přednášku Bolidy a pády meteoritů aneb Meteority s rodokmenem. Přednáší astronom RNDr. Pavel Spurný, CSc., vedoucí Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v. v. i.

Přednáška proběhne 26. března 2015 od 17:00 hod v malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava (Masarykovo náměstí 55, Jihlava). Více informací…

Bolidy a pády meteoritů