Experimentální kosmologie

Zajímavá kosmologická přednáška v podání Ing. Petra Dvořáka z VUT byla pronesena v den, kdy byl oznámen objev gravitačních vln. Petr nám tuto radostnou událost telefonoval necelou hodinu po přednášce. :-)

Pozvánka na 3. Plenární schůzi PV ČAS

Vážení členové Pobočky Vysočina České astronomické společnosti,

dovolte mi, abych Vás pozval jménem výboru PV ČAS na plenární schůzi PV ČAS, která se bude konat v pátek 15. ledna 2016 od 17:00 hodin v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Plenární schůze se uskuteční v malovaném sále Muzea Vysočiny (Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava, http://muzeum.ji.cz/).

Předpokládaný program plenární schůze:

  • 17:00 Zahájení plenární schůze
  • 17:05 Přednáška Bolid Vysočina – rok poté a v souvislostech (přednáší Ing. Tomáš Holenda): Úspěšný první nález zbytku bolidu Vysočina (meteorit „Žďár“) se udál již před více jak rokem, 20. 12. 2014. Přednášející seznámí přítomné s dosud zjištěnými oficiálními skutečnostmi o bolidu, který rozzářil oblohu nad Vysočinou dne 9. 12. 2014. Jako přímý účastník úspěšné pátrací expedice amatérských astronomů z astroklubů v Jihlavě a v Pelhřimově přednášející vylíčí, jak takové hledání „jehly v kupce sena“ ve skutečnosti probíhá. Přednáška se bude také stručně věnovat základním poznatkům o podobných jevech (meteoroid, meteor, bolid, meteorit, meteorit s rodokmenem). Budou zmíněny i některé jiné pozoruhodné dopady meteoritů. Přítomní se dozvědí i o zajímavém a dosud neoficiálním nálezu z místa dopadu meteoritu „Žďár“ z května 2015. Přednáška bude provázena bohatým fotografickým a dokumentačním materiálem.
  • 17:50 Přednáška Astronomické úkazy v roce 2016 (přednáší Dr. Jakub Hraníček) Elongace Merkuru a jeho přechod před slunečním diskem 9. května 2016.18:00 Výroční zpráva PV ČAS za rok 2015 (přehled pořádaných akcí, hospodaření) Zhodnocení činnosti výboru PV ČAS (náměty, připomínky) Dotace RVS Plán aktivit PV ČAS na rok 2016, diskuze nad dalším směřování PV ČAS Informace z malého pracovního setkání vedení složek ČAS
  • 18:30 Závěr plenární schůze, diskuze

Za výbor PV ČAS

Jakub Hraníček, předseda

Jeden den na oběžné dráze (s Tomášem Přibylem v Jihlavě)

Tomáš Přibyl patří mezi ty přednášející, kteří vždy spolehlivě zaplní všechna místa v hledišti. Nejinak tomu bylo i na jeho přednášce „Jeden den na oběžné dráze“, kterou pořádala Pobočka Vysočina České astronomické společnosti ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava a Jihlavskou astronomickou společností. Přednáška proběhla ve čtvrtek 3. prosince 2015.

S laskavým svolením Tomáše Přibyla v našem archivu poskytujeme prezentaci z přednášky volně ke stažení.

 

Noc vědců 2015

Noc vědcůNoc vědců je rozsáhlý projekt zaměřený na popularizaci vědy. V rámci této akce mnohé vědecké a vzdělávací instituce po celé Evropě otevírají svá dveře a více či méně obvyklým způsobem představují krásu nejrůznějších vědních disciplín. Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na http://www.noc-vedcu.cz.

Vstup na všechna stanoviště je zdarma.

Letošní Noc vědců proběhne v pátek 25. září 2015.

V Kraji Vysočina bude možné v rámci Noci vědců 2015 navštívit hned tři astronomická stanoviště:

JIHLAVA

Jihlavskou Noc vědců pořádá Jihlavská astronomická společnost, Pobočka Vysočina České astronomické společnosti a Muzeum Vysočiny Jihlava.

Noc vědců 2015, Jihlava14:00 – 17:00: Astronomicko-fyzikální stan: Ukázky astronomické techniky a pozorování Slunce, v případě nepřízně počasí pozorování pozemských objektů. Ve stanu budou probíhat i nejrůznější fyzikální pokusy. (Před budovou Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58)

18:00 – 19:00: Přednáška Mgr. Pavla Gabzdyla z Hvězdárny a planetária Brno: Vše, co jsme věděli o Měsíci, je jinak. (Malovaný sál Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava)

20:00 – 20:30: Jihlavská astronomie: Neformální představení amatérské historie astronomie v Jihlavě doplněné o ukázku astronomických přístrojů Jihlavské astronomické společnosti s technickým výkladem. (brána Matky Boží, vyhlídková terasa, Věžní 1, Jihlava – vchod z Infocentra)

20:30 – 22:00: Pozorování oblohy: Astronomické pozorování pro veřejnost pomocí dalekohledů Jihlavské astronomické společnosti se uskuteční pouze v případě jasného počasí. (brána Matky Boží, vyhlídková terasa, Věžní 1, Jihlava – vchod z Infocentra)

Více na http://www.jiast.cz, http://muzeum.ji.cz.

PELHŘIMOV

Program připravuje Astronomický klub Pelhřimov ve spolupráci s Gymnáziem a Obchodní akademií Pelhřimov, pod záštitou Pobočky Vysočina České astronomické společnosti.

Program bude rozdělen do dvou částí:

Odpolední program (13:00 – 16:00)
Masarykovo náměstí v Pelhřimově (místo bude označeno beach vlajkou AKP)

Na programu bude pozorování Slunce a pozemních objektů astronomickými dalekohledy, rozklad světla, optické klamy (nebude se konat v případě deště)

Večerní program (19:00 – 24:00)
budova gymnázia v Pelhřimov, Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov

Za každého počasí bude připraven celovečerní program tematicky zaměřený na „Světlo“, jeho vznik, vlastnosti, projevy, detekce.

Začátek programu je jako každý rok plánován na 19:00 v budově pelhřimovského gymnázia. V letošním roce se můžete těšit na řadu demonstračních experimentů, které se odehrají v aule gymnázia. Všechny experimenty budou postupně seznamovat návštěvníky s vlastnostmi snad nejdůležitějšího fyzikálního fenoménu – světlem. Na programu bude několik krátkých prezentací odhalujících podstatu světla, schopnost lidského oka toto záření detekovat a jeho základní vlastnosti. Na programu budou experimenty s různě barevnými zdroji světla, modrými, zelenými a červenými lasery, výboji v plynech, spektrometry a rozkladem světla. Nechybět bude ani zdroj umělé mlhy, model zemské atmosféry, show s kapalným dusíkem, a tvorba umělých mraků, experimenty s fluorescencí a chemiluminiscencí a mnoho dalšího.

Součástí večerního programu bude zajímavá astronomická soutěž, v níž může vyhrát opravdu každý. Po vyhlášení vítězů bude na nádvoří gymnázia zažehnut bengálský oheň

Na závěr večera se uskuteční pozorování Měsíce pomocí několika dalekohledů Astronomického klubu Pelhřimov. Měsíc se bude nacházet několik dní před úplňkem. Toto bude malým pozváním na úplné zatmění Měsíce, které proběhne následně v noci z neděle na pondělí (státní svátek, 28. září), od jedné hodiny v noci (v pondělí nad ránem). Pro zájemce bude připravena také odborná přednáška a výjimkou nebude ani prostor věnovaný každoroční bohaté diskuzi.

Podrobný program bude postupně aktualizován na http://www.astroklub.cz.

TŘEBÍČ

Třebíčskou Noc vědců připravuje Hvězdárna Třebíč.

• 19:00: Světlo a jeho vlastnosti (krátká přednáška), optika a ukázky optických experimentů
• 19:30: Hry a soutěže s drobnými odměnami pro děti i dospělé
• 21:00: Pozorování večerní oblohy (za dobrého počasí) nebo povídání o noční obloze v sále hvězdárny

Více informací na http://www.ddmtrebic.cz/hvezdarna.html.

Třebíčská přednáška Ing. Petra Dvořáka: Nanotechnologie v praxi

Pobočka Vysočina České astronomické společnosti uspořádala ve spolupráci s Hvězdárnou Třebíč přednášku Ing. Petra Dvořáka Nanotechnologie v praxi i běžném životě.

Přednáška proběhla 11. června 2015 v přednáškovém sále třebíčské hvězdárny.

Ing. Petr Dvořák (Ústav Fyzikálního inženýrství a nanotechnologie FSI VÚT v BrněStředoevropský technologický institut CEITEC, člen Pobočky Vysočina ČAS a Jihlavské astronomické společnosti).

 

Přednáška Bolid Vysočina

Astronomický klub Pelhřimov, o.s.Městská knihovna Pelhřimov a Pobočka Vysočina ČAS vás zvou v úterý 9. června 2015 od 18.00 hodin do hudebního oddělení knihovny na přednášku Bolid Vysočina s přednášejícím Ing. Tomášem Holendou. Dozvíte se o základním rozdělení meteoritů se speciálním zaměřením na meteority s rodokmenem (tzn. víme, odkud těleso z vesmíru přiletělo a podařilo se po dopadu nalézt alespoň jednu jeho část). Budete svědky stručného porovnání některých dříve nalezených meteoritů.

Hlavní část přednášky bude zaměřena na vylíčení toho, jak v prožitku „na vlastní kůži“ probíhá hledání meteoritu ve vytipované oblasti, které lze přirovnat k příslovečnému hledání jehly v kupce sena. Přednášející byl nejen přímým účastníkem úspěšné pátrací expedice, kterou k bolidu Vysočina pomáhal organizovat Astronomický klub Pelhřimov, ale i několika pátracích expedic dalších.

Bolid Vysočina