Noc vědců 2015

Noc vědcůNoc vědců je rozsáhlý projekt zaměřený na popularizaci vědy. V rámci této akce mnohé vědecké a vzdělávací instituce po celé Evropě otevírají svá dveře a více či méně obvyklým způsobem představují krásu nejrůznějších vědních disciplín. Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na http://www.noc-vedcu.cz.

Vstup na všechna stanoviště je zdarma.

Letošní Noc vědců proběhne v pátek 25. září 2015.

V Kraji Vysočina bude možné v rámci Noci vědců 2015 navštívit hned tři astronomická stanoviště:

JIHLAVA

Jihlavskou Noc vědců pořádá Jihlavská astronomická společnost, Pobočka Vysočina České astronomické společnosti a Muzeum Vysočiny Jihlava.

Noc vědců 2015, Jihlava14:00 – 17:00: Astronomicko-fyzikální stan: Ukázky astronomické techniky a pozorování Slunce, v případě nepřízně počasí pozorování pozemských objektů. Ve stanu budou probíhat i nejrůznější fyzikální pokusy. (Před budovou Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58)

18:00 – 19:00: Přednáška Mgr. Pavla Gabzdyla z Hvězdárny a planetária Brno: Vše, co jsme věděli o Měsíci, je jinak. (Malovaný sál Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Jihlava)

20:00 – 20:30: Jihlavská astronomie: Neformální představení amatérské historie astronomie v Jihlavě doplněné o ukázku astronomických přístrojů Jihlavské astronomické společnosti s technickým výkladem. (brána Matky Boží, vyhlídková terasa, Věžní 1, Jihlava – vchod z Infocentra)

20:30 – 22:00: Pozorování oblohy: Astronomické pozorování pro veřejnost pomocí dalekohledů Jihlavské astronomické společnosti se uskuteční pouze v případě jasného počasí. (brána Matky Boží, vyhlídková terasa, Věžní 1, Jihlava – vchod z Infocentra)

Více na http://www.jiast.cz, http://muzeum.ji.cz.

PELHŘIMOV

Program připravuje Astronomický klub Pelhřimov ve spolupráci s Gymnáziem a Obchodní akademií Pelhřimov, pod záštitou Pobočky Vysočina České astronomické společnosti.

Program bude rozdělen do dvou částí:

Odpolední program (13:00 – 16:00)
Masarykovo náměstí v Pelhřimově (místo bude označeno beach vlajkou AKP)

Na programu bude pozorování Slunce a pozemních objektů astronomickými dalekohledy, rozklad světla, optické klamy (nebude se konat v případě deště)

Večerní program (19:00 – 24:00)
budova gymnázia v Pelhřimov, Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov

Za každého počasí bude připraven celovečerní program tematicky zaměřený na „Světlo“, jeho vznik, vlastnosti, projevy, detekce.

Začátek programu je jako každý rok plánován na 19:00 v budově pelhřimovského gymnázia. V letošním roce se můžete těšit na řadu demonstračních experimentů, které se odehrají v aule gymnázia. Všechny experimenty budou postupně seznamovat návštěvníky s vlastnostmi snad nejdůležitějšího fyzikálního fenoménu – světlem. Na programu bude několik krátkých prezentací odhalujících podstatu světla, schopnost lidského oka toto záření detekovat a jeho základní vlastnosti. Na programu budou experimenty s různě barevnými zdroji světla, modrými, zelenými a červenými lasery, výboji v plynech, spektrometry a rozkladem světla. Nechybět bude ani zdroj umělé mlhy, model zemské atmosféry, show s kapalným dusíkem, a tvorba umělých mraků, experimenty s fluorescencí a chemiluminiscencí a mnoho dalšího.

Součástí večerního programu bude zajímavá astronomická soutěž, v níž může vyhrát opravdu každý. Po vyhlášení vítězů bude na nádvoří gymnázia zažehnut bengálský oheň

Na závěr večera se uskuteční pozorování Měsíce pomocí několika dalekohledů Astronomického klubu Pelhřimov. Měsíc se bude nacházet několik dní před úplňkem. Toto bude malým pozváním na úplné zatmění Měsíce, které proběhne následně v noci z neděle na pondělí (státní svátek, 28. září), od jedné hodiny v noci (v pondělí nad ránem). Pro zájemce bude připravena také odborná přednáška a výjimkou nebude ani prostor věnovaný každoroční bohaté diskuzi.

Podrobný program bude postupně aktualizován na http://www.astroklub.cz.

TŘEBÍČ

Třebíčskou Noc vědců připravuje Hvězdárna Třebíč.

• 19:00: Světlo a jeho vlastnosti (krátká přednáška), optika a ukázky optických experimentů
• 19:30: Hry a soutěže s drobnými odměnami pro děti i dospělé
• 21:00: Pozorování večerní oblohy (za dobrého počasí) nebo povídání o noční obloze v sále hvězdárny

Více informací na http://www.ddmtrebic.cz/hvezdarna.html.