Třebíčská přednáška Ing. Petra Dvořáka: Nanotechnologie v praxi

Pobočka Vysočina České astronomické společnosti uspořádala ve spolupráci s Hvězdárnou Třebíč přednášku Ing. Petra Dvořáka Nanotechnologie v praxi i běžném životě.

Přednáška proběhla 11. června 2015 v přednáškovém sále třebíčské hvězdárny.

Ing. Petr Dvořák (Ústav Fyzikálního inženýrství a nanotechnologie FSI VÚT v BrněStředoevropský technologický institut CEITEC, člen Pobočky Vysočina ČAS a Jihlavské astronomické společnosti).