První Astronomický seminář v archivu …

Listopad 12th, 2014 | Posted by Miloš Podařil in Akce | Fotogalerie | Pobočka Vysočina ČAS - (Komentáře nejsou povoleny)
Astronomický seminář PV ČAS, Třebíč, 2014

V našem archivu můžete zavzpomínat na historicky první Astronomický seminář, který naše pobočka ČAS pořádala ve spolupráci s třebíčskou hvězdárnou a za podpory Astronomického klubu Pelhřimov a Jihlavské astronomické společnosti. V archivu si krom prohlídky fotografií můžete spustit i audiozáznam některých přednášek (postupně je doplňujeme). K dispozici je i záznam přednášky „Neslavné havárie slavných raket“, kterou vedl publicista Ing. Tomáš Přibyl. Více …
Read more

Stanovení výše členských příspěvků

Říjen 10th, 2014 | Posted by Miloš Podařil in Pobočka Vysočina ČAS - (Komentáře nejsou povoleny)
logo_CAS

Výbor Pobočky Vysočina ČAS stanovil výši složkových příspěvků pro rok 2015 na hodnotu 10 % kmenových příspěvků v rámci České astronomické společnosti. Výše členských příspěvků pro KMENOVÉ členy pobočky pro rok 2015: standardní: 440 Kč snížené: 330 Kč Kč (prezenční studium, mateřská a rodičovská dovolená, starobní a invalidní důchod atd.) Výše členských příspěvků pro HOSTUJÍCÍ …
Read more

Pozvánka na 2. plenární schůzi PV ČAS

Srpen 17th, 2014 | Posted by Miloš Podařil in Pobočka Vysočina ČAS - (Komentáře nejsou povoleny)
logo_CAS

Výbor Pobočky Vysočina České astronomické společnosti zve všechny členy pobočky na plenární schůzi pobočky, která proběhne v pátek 22. srpna 2014 v přednáškovém sálu Muzea Vysočiny Jihlava (Masarykovo nám. 55, Jihlava). Začátek v 18:00 hod.  

Pobočka Vysočina si zvolila nový výbor

Únor 22nd, 2014 | Posted by Miloš Podařil in Fotogalerie | Pobočka Vysočina ČAS - (Komentáře nejsou povoleny)
logo_CAS

Dne 14. února 2014 si na první Ustavující plenární schůzi členové Pobočky Vysočina zvolili řádný výbor pro funkční období 2014 až 2018. Plenární schůze se účastnilo 17 z 26 členů. Předsedou pobočky byl 17 platnými hlasy zvolen RNDr. Jakub Hraníček Ph.D., předseda Astronomického klubu Pelhřimov. Členy výboru pak byli zvoleni (v pořadí obdržených hlasů): Miloš …
Read more

logo_CAS

Přípravný výbor Pobočky Vysočina všechny členy pobočky zve na Ustavující plenární schůzi pobočky, která krom jiného zvolí výbor pobočky pro funkční období 2014 až 2018. Navržený program schůze  Prezence účastníků Úvodní slovo předsedy České astronomické společnosti Ing. Jana Vondráka, DrSc. Ohlédnutí za Pobočkou Třebíč, informace o Astronomickém klubu Pelhřimov a o Jihlavské astronomické společnosti Volba moderátora, …
Read more